Start/Sk
 
Samiska nringar
Information
Utbildningen samiska nringar r en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensml. Efter examen frn utbildningen ska eleverna ha de grundlggande kunskaper som behvs fr att arbeta inom verksamheter som rennring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism.
Utbildningen ska utveckla elevernas frmga att bedriva samisk nringsverksamhet anpassad till dagens och morgondagens frhllanden. Eleverna ska ges mjlighet att utveckla kunskaper om och frdigheter i att tillvarata naturens varaktiga resurser i de olika nringsverksamheterna. Utbildningen ska ven utveckla elevernas kunskaper om och frdigheter i att frvalta det traditionella samiska kulturarvet som en bas fr dagens levande samiska kultur.
Att vrna om betesresurserna, markerna, viltet och fisken r en frutsttning fr att lngsiktigt kunna leva av de samiska nringarna. Respekt fr naturen och det levande finns ocks djupt rotad i den samiska kulturen. Att bruka naturen p ett stt som frmjar hllbar utveckling och vrdar ekosystemen stller krav p svl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas frstelse av naturens mngfald och av hur olika verksamheter anvnder och pverkar naturen och biologiska processer. Den ska ocks ge eleverna mjlighet att utveckla frdigheter i att hantera redskap, tekniska hjlpmedel och terrngfordon. Utbildningen ska utveckla elevernas frmga att kritiskt granska och reflektera ver hur naturen kan brukas och frvaltas fr en hllbar utveckling. I detta ingr ett globalt perspektiv p frvaltning av naturresurser samt kunskaper om internationellt samarbete.
Traditionella samiska kunskaper och frhllningsstt brs i hg grad av samiska sprk, men kommer ocks till uttryck bland annat i bildkonst, konsthantverk, litteratur, jojk och samisk musik. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla frmga att argumentera och uttrycka stndpunkter samt att ska, sovra, bearbeta och dokumentera information p svenska och samiska. Den ska ocks ge kunskaper om samisk kultur samt om samernas historia och samhllsutveckling fram till idag. Utbildningen ska utg frn ett samiskt perspektiv och ge eleverna mjlighet att diskutera och reflektera ver identitet samt ver sociala och kulturella frgor.
Verksamheterna inom det samiska kultur- och nringslivet stller krav p kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Drfr ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsfrmga. Fr att utveckla de samiska nringarna krvs innovativt tnkande, entreprenrskap och fretagsamhet. Utbildningen ska drfr ge eleverna mjlighet att utveckla dessa frmgor.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestmmelser inom omrdet. Arbetsmiljfrgor ska ha en central plats i utbildningen fr att frebygga arbetsskador och frmja god hlsa.
Med utgngspunkt i praktiskt arbete och fltstudier inom samiskt kultur- och nringsliv ska utbildningen utveckla elevernas frmga att ta initiativ och att lsa problem p ett ansvarsfullt stt. Eleverna ska kunna planera och genomfra arbetsuppgifter samt bedma arbetsresultat utifrn kvalitet, effektivitet och miljtnkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska frdigheter som kopplas till frstelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att ta stllning i etiska frgor och kunna omstta sina stllningstaganden i praktisk handling.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p utbildningen. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrandet kan ocks ge inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Detta kan du bli

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement