Start/Sk
 
Humanistiska programmet
Information
Humanistiska programmet r ett hgskolefrberedande program. Efter examen frn programmet ska eleverna ha kunskaper fr hgskolestudier inom frmst humaniora men ven inom samhllsvetenskap.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper i humaniora. Inom humaniora studeras mnniskan i samtiden och historien utifrn kulturella och sprkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt och internationellt. Utbildningen ska stta mnniskans skapande och tnkande i centrum och behandla kulturarv, samtida kultur och interkulturella frgor, liksom sprk som kulturbrare. Centrala kunskapsomrden r drfr sprk, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi.
Sprk och text intar en srstllning och en sprklig medvetenhet ska prgla utbildningen. Drfr ska utbildningen utveckla elevernas sprkliga skerhet och kreativitet i tal och skrift samt deras frmga att medvetet anvnda sprket fr kommunikation, reflektion och lrande i alla mnen. Utbildningen ska ge eleverna redskap fr att analysera och tolka olika typer av texter och talat sprk p svenska och engelska inom programmets olika kunskapsomrden.
Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder fr att formulera och besvara frgestllningar inom humaniora samt frdigheter i att urskilja fakta, vrderingar och logiska resonemang i olika typer av kllor. Eleverna ska ges mjlighet att utveckla sin frmga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina stllningstaganden. Utbildningen ska ocks ge eleverna frdigheter i att anvnda digitala verktyg och medier fr informationsskning, kommunikation och presentation och i att ska, sovra och bearbeta information frn olika typer av material med kllkritisk medvetenhet.
Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse fr humaniora. Genom utbildningens betoning p mnniskans tnkande och skapande ska eleverna ges mjlighet att reflektera ver etiska och filosofiska frgestllningar, samt att utveckla humanistisk bildning och kunskaper som r betydelsefulla inom andra omrden. Eleverna ska ges frutsttningar att utveckla frmga att ur olika perspektiv beskriva och tolka mnskligt handlande liksom att stta sig in i och belysa olika stt att tnka och uttrycka sig.
Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsfrmga samt stimulera dem att se mjligheter och ta initiativ. Vidare ska utbildningen mjliggra fr eleverna att omstta kunskaper i humaniora i handling genom mten, studiebesk, utbyten eller andra jmfrbara praktiska moment.
Utbildningen ska ge frutsttningar fr eleverna att utveckla grunder i ett vetenskapligt frhllningsstt. Den ska ven utveckla elevernas sjlvstndighet och ansvarstagande.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement