Start/Sk
 
Naturvetenskapsprogrammet
Information

Naturvetenskapsprogrammet r ett hgskolefrberedande program. Efter examen frn programmet ska eleverna ha kunskaper fr hgskolestudier inom frmst naturvetenskap, matematik och teknik men ven inom andra omrden.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvrlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Utbildningen ska ocks utveckla elevernas kunskaper om matematik. Matematik r ett eget mne med sin srart, och det r ven ett hjlpmedel vars begrepp och symbolsprk anvnds fr att utforma modeller i avsikt att frst och analysera samband inom andra mnesomrden. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet samt deras frmga till analytiskt tnkande.
Genom utbildningen ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt frhllningsstt. Det innefattar frmga till kritiskt tnkande, logiska resonemang, problemlsning och systematiska iakttagelser. Eleverna ska drfr ges mjlighet att utveckla en frmga att vrdera olika typer av kllor och kunna skilja p pstenden som bygger p vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Frstelse av naturvetenskap bygger p ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fltstudier och andra jmfrbara praktiska moment ska drfr vara centrala inslag i utbildningen.
Utbildningen ska innehlla ett idhistoriskt perspektiv vilket innebr att naturvetenskapens ider och teorier studeras som delar i ett historiskt frlopp. Eleverna ska ges mjlighet att utveckla intresse fr naturvetenskapliga frgestllningar och de ska f ta del av aktuella forskningsrn inom relevanta omrden. Utbildningen ska ge frstelse av hur naturvetenskap och samhllsutveckling msesidigt har pverkat och pverkar varandra och srskilt belysa naturvetenskapens roll i frgor om hllbar utveckling. Eleverna ska ocks ges mjlighet till etiska diskussioner om naturvetenskapens roll i samhllet.
Sprket r ett redskap fr kommunikation men ocks fr reflektion och lrande. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att argumentera och att uttrycka sig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik. Eleverna ska ven kunna frst, lsa och skriva om samt diskutera grundlggande naturvetenskap p engelska.
Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och berkningar i huvudsak med datorstd. Frmgan att ska, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillgna sig ny teknik r viktig fr naturvetare och matematiker. Utbildningen ska drfr ge god vana att anvnda modern teknik och utrustning.
Utbildningen ska frmja elevernas ansvarstagande och samarbetsfrmga samt stimulera dem att se mjligheter, frska lsa problem, ta initiativ och omstta ider i praktisk handling.
Ml fr gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven r frberedd fr hgskolestudier inom i frsta hand det naturvetenskapliga eller matematiska omrdet. Det ska utfras p ett sdant stt att eleven formulerar en frgestllning samt planerar, genomfr och utvrderar ett strre arbete som utgr frn centrala kunskapsomrden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning p engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete muntligt samt ge respons p andra gymnasiearbeten.
Inriktningar
Naturvetenskapsprogrammet har tv inriktningar.
Inriktningen naturvetenskap ska ge frdjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inriktningen naturvetenskap och samhlle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhllskunskap och geografi.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli
Arbetsterapeut
Arkeolog
Arkitekt
Barnmorska
Biolog
Brandman
Byggnadsingenjr
Dietist
Ekolog
Farmaceut/Apotekare
Flygledare
Flygmekaniker
Fretagsledare
Geolog
Industridesigner
Ingenjr
Kiropraktor
Lantmtare
Logoped
Lkare
Lrare
Maskiningenjr
Meteorolog
Miljvrdsyrken
Nutritionist
Officersyrken
Optiker
Pilot
Professor
Sjukgymnast
Tandhygienist
Tandlkare
Tandskterska
Trafiklrare
Verkstllande direkt.
Veterinr
Vktare

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement