Start/Sk
 
Samhllsvetenskapsprogrammet
Information

Samhllsvetenskapsprogrammet r ett hgskolefrberedande program. Efter examen frn programmet ska eleverna ha kunskaper fr hgskolestudier inom ett brett samhllsvetenskapligt omrde.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhllsfrhllanden i Sverige och vrlden i vrigt, om samspelet mellan individ och samhlle samt om hur mnniskors livsvillkor varierar ver tid och rum. I detta ingr kunskaper om mnniskor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhllsgemenskap, samt om samhllens strukturer, verksamheter och funktioner. Utbildningen ska behandla frgor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och milj. Utbildningen ska ven ge eleverna frstelse av hur olika faktorer pverkar mjligheterna att bygga ett hllbart samhlle.
Utbildningen ska ocks behandla makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. I detta ingr studier av faktorer som kan pverka och frklara det som sker i samhllet alltifrn den lokala till den globala nivn. Utbildningen ska ge ett historiskt perspektiv fr att eleverna med hjlp av det frflutna ska frst frhllanden i dagens samhlle och orientera sig infr framtida samhllsfrndringar.
Utbildningen ska behandla mediernas och informationsteknikens frutsttningar och mjligheter. Eleverna ska drfr ges mjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur sikter och vrderingar uppkommer, dels frdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper, bland annat med hjlp av digitala verktyg och medier.
Utifrn studier av samhllsfrgor ska utbildningen ge eleverna mjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt frhllningsstt. I detta ingr att kunna avgra om pstenden r grundade p fakta och att kunna urskilja vrderingar i olika typer av kllor. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att ska, sovra och bearbeta information med kllkritisk medvetenhet.
Utbildningen ska utveckla elevernas vetenskapliga medvetenhet genom att de fr formulera och utreda frgestllningar och prva att tillmpa teorier och metoder som anvnds inom samhllsvetenskapen. Eleverna ska ges mjlighet att diskutera lsningar p samhllsvetenskapliga problem och motivera stllningstaganden med vl grundade argument.
Utbildningen ska utveckla elevernas frmga att skriva, lsa, tolka och frst olika typer av texter inom utbildningens olika kunskapsomrden. Eleverna ska ocks ges mjlighet att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer p framfr allt svenska och engelska.
Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsfrmga, kreativitet, sjlvstndighet, ansvarstagande och frmga att se mjligheter, ta initiativ och omstta ider i praktisk handling. Utbildningen ska ocks ge frutsttningar fr eleverna att utveckla ett tvrvetenskapligt frhllningsstt.
Ml fr gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven r frberedd fr hgskolestudier inom i frsta hand det samhllsvetenskapliga omrdet. Det ska utfras p ett sdant stt att eleven formulerar en frgestllning samt planerar, genomfr och utvrderar ett strre arbete som utgr frn centrala kunskapsomrden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller p annat lmpligt stt utifrn arbetets innehll kompletterat med en kortare skriftlig redogrelse. Rapporten eller den skriftliga redogrelsen ska innehlla en kort sammanfattning p engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons p andra gymnasiearbeten.
Inriktningar
Samhllsvetenskapsprogrammet har tre inriktningar.
Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om mnniskors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna frdjupa sin frstelse av mnniskors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhllen ur olika perspektiv. Inriktningen ska ven ge kunskaper om kommunikation, lrande och ledarskap samt utveckla elevernas frmga att tillmpa metoder som anvnds inom samhllsvetenskapen.
Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhllet och hur man kan anvnda sig av medieteknik fr att frmedla budskap p ett intressevckande stt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt f prva textens, bildens och ljudets kommunikativa mjligheter. Eleverna ska f utveckla bde praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna mjlighet att underska hur media pverkar mnniskor individuellt och i grupp nr det gller till exempel sikts- och opinionsbildning och hur vr omvrldsuppfattning formas.
Inriktningen samhllsvetenskap ska ge kunskaper om samhllsstrukturer och om mnniskors livsvillkor utifrn individ-, grupp- och samhllsniv. I inriktningen ska eleverna bredda och frdjupa sin frstelse av samhllsfrgor genom att tolka och frklara freteelser och sammanhang. Inriktningen ska ocks utveckla elevernas frmga att tillmpa metoder som anvnds inom samhllsvetenskapen.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli
Ekonom
Advokat
Arbetsterapeut
Arkeolog
Brandman
Copywriter
Dietist
Fastighetsmklare
Flygledare
Flygvrdinna
Fritidspedagog
Fretagsledare
Frfattare
Informatr
Journalist
Jurist
Kriminalvrdare
Kultur/naturgeograf
Kurator
Logoped
Lrare
Lneadministratr
Nagelspecialist
Officersyrken
Personaltjnsteman
Polis
Professor
Psykolog
Revisor
Sjukgymnast
Socialsekreterare.
Sljare
Tandhygienist
Tolk
Trafiklrare
Verkstllande direkt.
Vktare
versttare
Koprofag

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement