Start/Sk
 
Flygteknikutbildningen
Information
Flygteknikutbildningen r en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensml. Innehllet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella verenskommelser. Efter examen frn utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behvs fr att arbeta som mekaniker fr flygplan eller helikoptrar.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om flygtekniska konstruktioner och om betydelsen av hga krav p skerhet och kvalitet. I detta ingr olika flygfarkosters funktion och konstruktion samt underhll, felskning och reparation av flygplan och helikoptrar och deras komponenter. Eftersom flygtekniskt underhllsarbete prglas av hga krav p skerhet och kvalitet r det ocks av stor betydelse att undvika mnskliga felhandlingar. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas kunskaper om samspelet mellan mnniska och maskin och om mnniskans frutsttningar och begrnsningar.
Kraven p dokumentation och eget ansvar r hga inom yrket. Utbildningen ska drfr ge eleverna mjlighet att utveckla frmga att utvrdera, kvalitetsskra och dokumentera sitt arbete p det stt yrket krver.
Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla kunskaper om hur flygverksamheten pverkar miljn och frmga att tervinna produkter enligt samhllets krav samt kunskaper om frutsttningarna fr en ekologiskt hllbar utveckling. Eleverna ska ocks ges mjlighet att utveckla kunskaper om och frdigheter i att vlja utrustning och metod fr att utfra arbetet med hnsyn till milj, kvalitet, skerhet och ekonomi.
Kunskaper om olika datasystem krvs inom de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att anvnda datorer och datasystem p det stt som yrket krver.
Utbildningen ska ge eleverna frdigheter i att hantera och utveckla relationer med bde medarbetare och kunder. Eleverna ska ocks utveckla ett yrkesmssigt sprkbruk som fungerar i olika situationer, med ett ordfrrd som r relevant fr yrket bde p svenska och p engelska. Yrket r till sin karaktr bde nationellt och internationellt och stller hga krav p sprkkunskaper och frstelse av andra kulturer. Fr att kunna kommunicera, mta och samarbeta med mnniskor i skilda sammanhang ska eleverna ges mjlighet att utveckla sin kommunikativa frmga.
Utvecklingen inom de yrken utbildningen leder till innebr att en person ensam arbetar med mnga skilda uppgifter i verksamheten, dr olika typer av problem kan uppst. Det stller hga krav p frmga till sjlvstndig problemlsning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krvs fr att lsa en viss uppgift. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att arbeta bde sjlvstndigt och i lag dr personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar fr att lsa problem. Eleverna ska ven ges mjlighet att utveckla initiativfrmga, idrikedom och fretagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att diskutera och reflektera ver sitt eget lrande utifrn olika arbetsuppgifter och drigenom f en frstelse av sin egen yrkesutvning och yrket i stort.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella verenskommelser, lagar och andra bestmmelser inom valt yrkesomrde. Dessa kunskaper r till exempel viktiga fr att skapa en bra arbetsmilj och frebygga arbetsskador. Fr arbete inom de flygtekniska yrkena krvs certifieringar. Dessa utfrdas enligt internationella regler i enlighet med EASA:s (European Aviation Safety Agency) krav. Drfr ska utbildningen ge eleverna mjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter krver.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p utbildningen. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrandet kan ocks ge en inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement