Start/Sk
 
Fordon och transportprogrammet
Information

Fordons- och transportprogrammet r ett yrkesprogram. Efter examen frn programmet ska eleverna ha de kunskaper som behvs fr att arbeta som till exempel mekaniker, yrkesfrare, lager- eller terminalarbetare.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller att hantera transporter. Inom omrdet fordonsteknik behandlas fordons funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service av fordon. Inom omrdet transport behandlas transporter med hjlp av fordon och hantering av gods p lager och i terminal.
Snabb teknisk utveckling utmrker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustningen blir ocks alltmer komplex, specialiserad och anpassad till det specifika fordonet eller yrkesomrdet. Avancerad teknik och olika stt att organisera arbetet krver frmga att reflektera ver, vrdera och vlja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga till fortsatt lrande i arbetslivet och till att ta ansvar fr sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska ocks utveckla kunskaper om och frdigheter i att vlja rtt utrustning och metod fr att utfra arbetsuppgifter med hnsyn till milj, kvalitet, skerhet och ekonomi.
Kunskaper om olika datasystem behvs inom alla de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att anvnda datorer och datasystem p det stt yrket krver.
Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebr att en person ensam arbetar med mnga skilda uppgifter i verksamheten, dr olika typer av problem kan uppst. Det stller hga krav p frmga till sjlvstndig problemlsning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krvs fr att lsa en viss uppgift. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att arbeta bde sjlvstndigt och i lag dr personer med olika kunskaper och kulturell bakgrund samarbetar fr att lsa problem. Eleverna ska ven ges mjlighet att utveckla initiativfrmga, idrikedom och fretagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att diskutera och reflektera ver sitt eget lrande utifrn olika arbetsuppgifter och drigenom f en frstelse av sin egen yrkesutvning och yrket i stort.
Utbildningen ska ge eleverna frdigheter i att hantera och utveckla relationer med bde medarbetare och kunder. Eleverna ska ocks utveckla ett yrkesmssigt sprkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordfrrd som r relevant fr yrket i bde svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin frmga att dokumentera sitt arbete enligt de krav som finns inom branschen.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella verenskommelser, lagar och andra bestmmelser inom valt yrkesomrde. Dessa kunskaper r till exempel viktiga fr att skapa en bra arbetsmilj och frebygga arbetsskador. Eleverna ska dessutom utveckla frmgan att genomfra olika arbetsuppgifter utifrn krav p hllbar utveckling.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p alla yrkesprogram. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrandet kan ocks ge inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Ml fr gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven r frberedd fr det yrkesomrde som gller fr den valda yrkesutgngen. Det ska prva elevens frmga att utfra vanligt frekommande arbetsuppgifter inom yrkesomrdet. Gymnasiearbetet ska utfras p ett sdant stt att eleven planerar, genomfr och utvrderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas s att det ger eleverna mjlighet att prva sitt yrkeskunnande i fretagsliknande arbetsformer.
Inriktningar
Fordons- och transportprogrammet har fem inriktningar.
Inriktningen godshantering ska ge kunskaper inom system fr godshantering och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som lager- eller terminalarbetare.
Inriktningen karosseri och lackering ska ge kunskaper i lackering av fordon samt diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som bilskadereparatr eller billackerare.
Inriktningen lastbil och mobila maskiner ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.
Inriktningen personbil ska ge kunskaper inom diagnostik, reparation och service av ltta fordon. Inriktningen kan leda till arbete som personbilsmekaniker.
Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen kan leda till arbete som yrkesfrare.
Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier p yrkeshgskola.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli
Bilmekaniker
Brandman
Chauffr
Flygmekaniker
Fordonsmontr
Lastbils- och maskin.
Maskinfrare
Officersyrken
Trafiklrare
Vktare
Yrkesfrare
Fordonslackerare

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement