Start/Sk
 
Tgteknikutbildningen
Information
Tgteknikutbildningen r en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensml. Efter examen frn utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behvs fr att arbeta med avhjlpande och frebyggande underhll av sprbundna fordon.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i sprbundna fordon. I detta ingr sprbundna fordons funktion och konstruktion samt felskning, reparation och service av sprbundna fordon och deras kringutrustning. Eftersom tgtekniskt underhllsarbete prglas av hga krav p skerhet och kvalitet r det av stor betydelse att undvika mnskliga felhandlingar. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas kunskaper om samspelet mellan mnniska och maskin.
Snabb teknisk utveckling utmrker de yrken som utbildningen leder till. Den tekniska utrustning som anvnds blir ocks alltmer komplex, specialiserad och anpassad till den specifika typen av sprfordon eller arbetsomrde. Avancerad teknik och olika stt att organisera arbetet krver frmga att reflektera ver, vrdera och vlja mellan olika handlingsalternativ. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga till fortsatt lrande i arbetslivet och till att ta ansvar fr sin egen utveckling inom yrket. Eleverna ska ocks utveckla kunskaper om och frdigheter i att vlja rtt utrustning och metod fr att utfra arbetsuppgifter med hnsyn till milj, kvalitet, skerhet och ekonomi. Eleverna ska utveckla frmga att genomfra olika arbetsuppgifter utifrn krav p hllbar utveckling.
Utvecklingen inom de yrken som utbildningen leder till innebr att en person ensam arbetar med mnga skilda uppgifter i verksamheten, dr olika typer av problem kan uppst. Det stller hga krav p frmga till sjlvstndig problemlsning. Inom de yrken utbildningen leder till har dock inte alltid en person all den kunskap som krvs fr att lsa en viss uppgift. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att arbeta bde sjlvstndigt och i lag dr personer med olika kunskaper samarbetar fr att lsa problem. Eleverna ska ven ges mjlighet att utveckla initiativfrmga, idrikedom och fretagsamhet. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att diskutera och reflektera ver sitt eget lrande utifrn olika arbetsuppgifter och drigenom f en frstelse av sin egen yrkesutvning och yrket i stort.
Eleverna ska utveckla ett yrkesmssigt sprkbruk som fungerar i olika situationer med ett ordfrrd som r relevant fr yrket i bde svenska och engelska. Dessutom ska eleverna utveckla sin frmga att flja och upprtta dokumentation enligt de krav som finns inom branschen. Kunskaper om olika datasystem krvs inom de yrken utbildningen leder till. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas frmga att anvnda datorer och datasystem p det stt som yrket krver.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om nationella och internationella verenskommelser, lagar och andra bestmmelser inom valt yrkesomrde. Dessa kunskaper r till exempel viktiga fr att skapa en bra arbetsmilj och frebygga arbetsskador.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p utbildningen. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrandet kan ocks ge inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement