Start/Sk
 
Sjfartsutbildningen
Information
Sjfartsutbildningen r en riksrekryterande yrkesutbildning inom gymnasieskolan med egna examensml. Innehllet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella verenskommelser. Efter examen frn utbildningen ska eleverna ha de kunskaper som behvs fr att arbeta som befattningshavare inom dcks- eller maskinavdelningen ombord p handelsfartyg. Inom utbildningen ska eleverna ocks ges mjligheter att lsa kurser som frbereder fr hgskolestudier till fartygsbefl och maskinbefl.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om fartygs drift och underhll samt frmga att utfra drifts- och underhllsarbete ombord. I detta ingr kunskaper om vakthllning till sjss samt frmga att utfra arbetsuppgifter som vaktgende personal. Utbildningen ska ven utveckla elevernas kunskaper om rederiers och fartygs skerhetsorganisation samt frmga att utfra skerhets- och miljskyddsarbete p fartyg. Kunskaper om faktorer som pverkar arbetsmiljn och den personliga skerheten samt om de regler som finns inom arbetsmiljomrdet ska ing i detta sammanhang. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om olika fartygstyper och om lasthantering ombord samt frmga att arbeta skert vid hantering av olika laster.
Frmga att ta eget ansvar fr sina arbetsuppgifter och fr fartygets skerhet och drift r viktigt fr en sjman. Att aktivt kunna identifiera risker, problem och strningar i driften samt att finna lsningar p dessa tillsammans med den vriga besttningen frutstter ansvarsfullhet och samarbetsfrmga. En sjman mste samtidigt kunna arbeta sjlvstndigt, ofta ensam, med en arbetsuppgift. Utbildningen ska drfr utveckla elevernas kunskaper om de risker som finns p fartyg, frmga att agera skerhetsmedvetet i varje situation ombord samt att arbeta bde sjlvstndigt och tillsammans med andra.
Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla frstelse av de srdrag som prglar sjmns arbete och vardag ombord. Exempelvis arbetar sjmn ofta lnga perioder borta frn hemmet och lever ttt tillsammans med sina arbetskamrater under tjnstgringsperioden. Detta medfr att mnniskor som arbetar till sjss behver utveckla frmgor fr att klara av arbetet och det sociala livet ombord. Besttningen p ett fartyg kan best av mnniskor frn flera olika nationer och kulturer, och fartygen trafikerar ofta hamnar i mnga olika lnder. Det stller hga krav p frstelse av andra kulturer. Fr att kunna kommunicera, mta och samarbeta med mnniskor i skilda sammanhang ska eleverna ges mjlighet att utveckla sin kommunikativa frmga.
Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla ett yrkesmssigt sprkbruk som fungerar i olika situationer, med ett ordfrrd som r relevant fr yrket p bde svenska och engelska.
Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att utveckla de kunskaper som certifierande myndigheter krver fr att utfrda behrighetsbevis fr dckspersonal respektive maskinpersonal. Kraven fr behrigheter fr sjfolk anges i nationella och internationella regelverk.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p utbildningen. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrande kan ocks ge en inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement