Start/Sk
 
Naturbruksprogrammet
Information

Naturbruksprogrammet r ett yrkesprogram. Efter examen frn programmet ska eleverna ha de kunskaper som behvs fr att arbeta inom naturbrukssektorn med vxter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna ocks ges mjligheter att lsa kurser som frbereder fr hgskolestudier inom naturvetenskap, frmst med koppling till naturbruk.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och frdigheter i att bruka naturen. Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och frvaltar naturresurser. Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, vxtmaterial och trrvara. Andra verksamheter r natur- och landskapsvrd, fiske och vattenbruk, arbete med djur eller arbete med park- och trdgrdsmiljer samt frsljning av varor och tjnster. ven verksamhet som syftar till rekreation och naturupplevelser ingr.
Att bruka naturen p ett stt som frmjar hllbar utveckling och vrdar ekosystemen stller krav p svl biologiska och ekologiska som tekniska och ekonomiska kunskaper. Utbildningen ska utveckla elevernas frstelse av naturens mngfald och hur olika verksamheter anvnder och pverkar naturen och biologiska processer. I detta ingr ocks kunskaper om olika energiformer och om energiomsttning. Utbildningen ska ge eleverna mjligheter att kritiskt granska och reflektera ver hur vi kan bruka naturen fr en hllbar utveckling. Fr att utveckla naturbrukets olika verksamheter krvs innovativt tnkande, entreprenrskap och fretagsamhet. Utbildningen ska drfr ge eleverna mjlighet att utveckla dessa frmgor. Den ska ocks bidra till ett globalt perspektiv p naturbruket samt ge kunskaper om internationellt samarbete.
Stora delar av yrkesomrdet regleras i lagar och andra frfattningar. Utbildningen ska drfr ge eleverna kunskaper om dessa bestmmelser. Arbetsmiljfrgor ska ha en central plats i utbildningen fr att frebygga arbetsskador och frmja god hlsa.
Med utgngspunkt i praktiskt arbete inom naturbruk ska utbildningen utveckla elevernas frmga att ta initiativ och lsa problem p ett ansvarsfullt stt. Eleverna ska kunna planera och genomfra arbetsuppgifter samt bedma arbetsresultat utifrn kvalitet, effektivitet och miljtnkande. Under utbildningen ska eleverna utveckla praktiska frdigheter som kopplas till frstelse och reflektion. Utbildningen ska ge eleverna mjlighet att ta stllning i etiska frgor och kunna omstta sina stllningstaganden i praktisk handling.
Naturbrukets olika yrkesomrden stller krav p kommunikation och samverkan med andra i olika sammanhang. Drfr ska utbildningen bidra till elevernas kommunikations- och samarbetsfrmga. Genom att arbeta med sprket i alla mnen utvecklar eleverna sin frmga att argumentera och uttrycka stndpunkter samt att ska, sovra och bearbeta information.
Arbetsplatsfrlagt lrande ska frekomma p alla yrkesprogram. Det arbetsplatsfrlagda lrandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt frstr yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen p en arbetsplats. Det arbetsplatsfrlagda lrandet kan ocks ge inblick i fretagandets villkor.
Examensmlet gller fr bde skolfrlagd utbildning och lrlingsutbildning.
Ml fr gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven r frberedd fr det yrkesomrde som gller fr den valda yrkesutgngen. Det ska prva elevens frmga att utfra vanligt frekommande arbetsuppgifter inom yrkesomrdet. Gymnasiearbetet ska utfras p ett sdant stt att eleven planerar, genomfr och utvrderar sin uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas s att det ger eleverna mjlighet att prva sitt yrkeskunnande i fretagsliknande arbetsformer.
Inriktningar
Naturbruksprogrammet har fyra inriktningar.
Inriktningen djur ska ge kunskaper om djur, djurs beteende och behov samt samspelet mellan djur och mnniska. I inriktningen ska eleverna, utifrn ett vetenskapligt synstt, lra sig att arbeta yrkesmssigt med djur och att skta djuranlggningar. Inriktningen betonar sambandet mellan tekniska, biologiska och ekonomiska kunskaper fr en god djurhllning. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som hstsktare, arbete med hundar, arbete som djursktare inom lantbruk eller arbete som djurvrdare.
Inriktningen lantbruk ska ge kunskaper om mark, vatten, vxter, djur, ekonomi och teknik. Inriktningen ska ocks ge kunskaper om vxternas betydelse fr naturbruket, miljn och mnniskors hlsa. I inriktningen betonas de biologiska sambanden som ligger till grund fr olika verksamheter. Inriktningen ska ge kunskaper om produktion av varor och tjnster och om lantbrukets betydelse fr landsbygdsutveckling samt milj-, natur- och landskapsvrd. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med vxtodling, lantbruksmaskiner, kombinationslantbruk eller landsbygdstjnster.
Inriktningen skog ska ge kunskaper om skogen som en frnybar och uthllig resurs. I inriktningen betonas tekniska och biologiska kunskaper fr en hg avkastning med bibehllen biologisk mngfald och med hga vrden p produkter och tjnster. Inriktningen skog ska ocks ge kunskaper om skogen fr rekreation och upplevelser. Inriktningen kan till exempel leda till arbete som skogsmaskinfrare, arbete med skogsmaskinservice eller med skogs-, vilt- och vattenvrd.
Inriktningen trdgrd ska ge kunskaper om mark, vxter, vxtmiljer och trdgrdens betydelse i samhllet. I inriktningen betonas biologiska, tekniska, och ekonomiska kunskaper fr god kvalitet p produkter och tjnster. Kunskaper om vxter r centralt fr allt arbete inom trdgrdsbranschen. Inriktningen kan till exempel leda till arbete med trdgrdsanlggning, odling, sktsel av utemiljer eller med trdgrdstjnster.
Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier p yrkeshgskola.
Ls mer p skolverkets hemsida
Detta kan du bli
Brandman
Djursktare inom lan.
Djurvrdare vid djur.
Fiskodlare
Lantbrukare
Officersyrken
Trafiklrare
Trdgrdsmstare
Veterinr
Viltvrdare
Vktare

Program efter yrke


Alla program
 
Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement